O nás

Obecně prospěšná společnost Aktivní rozvoj vznikla 5.3.2013 za účelem poskytování podpory a pomoci především  rodinám s dětmi, mládeži, dlouhodobě nezaměstnaným, zdravotně postiženým a seniorům. Společně hledáme cesty, jak tyto skupiny lidí aktivizovat, motivovat a pomoci jim najít uplatnění v životě.

Zaměřujeme se na aktivizační a motivační programy, vzdělávací a rekvalifikační kurzy, pořádáme kulturní a společenské aktivity.

Našim cílem je:

 • Realizace volnočasových aktivit pro seniory, zdravotně postižené, děti, mládež, rodiny.
 • Podpora a odborná pomoc lidem dlouhodobě nezaměstnaným.
 • Realizace kulturně-edukativních akcí pro veřejnost.
 • Navazování sociálních parnterství.

Pořádáme:

 • Rekvalifikační kurzy
 • Vzdělávací kurzy
 • Pracovní diagnostiku
 • Koučink
 • Dílničky pro seniory
 • Kurzy III.věku
 • Interaktivní výstavy
 • Odborné přednášky
 • Aktivizační a motivační programy

 

Spolupracujeme s významnými firmami ve Zlínském kraji a připravujeme projekty za podpory evropských sociálních fondů.