Pro nezaměstnané

Dlouhodobě nezaměstnaným nabízíme pomoc v těchto oblastech:

  • Koučink – odborný kouč pomáhá nacházet nové úhly pohledu na danou problematiku
  • Pracovní diagnostika – posouzení osobnostních a profesních předpokladů formou psychodiagnostických metod
  • Kurzy rozšiřující základní znalosti a dovednosti uchazečů o zaměstnání – práce na PC, základní kancelářské programy, orietnace na internetu
  • Komunikační kurzy – asertivní jednání, sebeprezentace
  • Motivační programy – aktivizační kurzy, motivační kurzy, tvořivé dílničky