Papuče s sebou

Logo OPZ barevn+ę

Realizace projektu Papuče s sebou CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000904

(červenec 2016 – červen 2019)

Cíl:

Zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce (neformálních pečovatelů, tzn. osobám pečujících o osobu, která je příjemcem příspěvku na péči).

 

Aktivity projektu se zaměřují na:

– odborné vzdělávání v oblasti péče o osobu blízkou

  • základy péče, výživa
  • speciální komunikace, akviziční techniky
  • vyprovázení, paliativní péče / Prevence a zvládání traumatu u dětí
  • legislativa, právní rámec, možnosti profesionální pomoci

– odborné vzdělávání zaměřené na osobnostní rozvoj pečovatelů

  • sebemotivace, prevence syndromu vyhoření
  • IT – základy na PC, komunikace

– individuální poradenství pro pečovatele

 

Obsah:

– aktivizace, motivace a odborné vzdělávání neformálních žadatelů ve ZL kraji

– pomoc s jejich uplatnitelností na trhu práce

– zamezení projevů syndromu vyhoření

– řešení jejich problémů formou individuálního poradenství

 

Vzdělávací kurzy jsou pro účastníky ZDARMA.

 

Místo realizace:

Zlínský kraj

 

Bližší informace: Helena Zrníková, Aktivní rozvoj o.p.s., tel.: 734 658 697

Spolufinancováno Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.