Pro seniory

Pro seniory v jejich seniorských klubech zajišťujeme aktivizační a motivační dílničky a odborné přednášky:

  •  Reminiscence – hravou formou „oprášíme“ vzpomínkyDrátek 1
  • Rukodělné dílničky – decoupage, drátkování, pedig, recyhrátky, apod.
  • Tématické dílničky – 4 roční období
  • Základy práce na PC
  • Přednášky s odborníky na témata – finanční gramotnost, fyzioterapie, výživa seniorů, komunikace