Pro pečovatele

Vzdělávací kurzy pro neformální pečovatele o osobu blízkou

Logo OPZ barevn+ę  povinna-publicita

 

Kurzy jsou realizovány v rámci projektu Papuče s sebou, který je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem zaměstnanost.

Pečovatelé se během vzdělávacích kurzů seznámí se spoustou nových a hlavně potřebných informací.

ZÁKLADY PÉČE

(24. a 25. října 2016)

lektorka – fyzioterapeutka Mgr. Radana Kroutilová Nováková Ph. D.

 

Program vzdělávacího kurzu:

– „Péče na lůžku“ –  základní a pomocné vybavení lůžka, zásady dodržování při úpravě lůžka a ukázka stlaní lůžka

– „Polohování“ – vhodná poloha na lůžku a zásady dodržování při manipulaci s nemocným – otáčení, přenášení, posazovaní. Ukázky Fowlerovy polohy, Trendelenburgovy polohy a Ortipnoické polohy

– „Pohybová aktivizace“ – nácvik chůze s pečovatelem,  kompenzační pomůcky a doplňky vhodné k nácviku. Nutné úpravy v celém obytném prostoru – schodiště, koupelny, WC, pracovny apod.

– „Oblékání klienta“ – jak oblékat rukávy, kalhoty, oblékání přes hlavu, obouvání a doporučení kompenzačních pomůcek.

– „Prevence vzniku proleženin a opruzenin“ – predilekční místa dekubitů a opruzenin, jak jim předejít, jejich ošetření a léčení

– „Hygienická péče“ – zásady péče v praxi – celkové mytí na lůžku, mytí vlasů na lůžku, čištění chrupu vlastního i protézy

– „Podávání stravy, dietní systém“ – základní a speciální diety a standardizované dietní postupy a doporučení jak podávat stravu nevidomému a jak k tomu využít kompenzačních pomůcek

– „Péče o inkontinentní osobu“ – vhodné a speciální oblečení

 

 PALIATIVNÍ PÉČE, VYPROVÁZENÍ

(11. listopadu 2016)

lektorka – psycholožka Mgr. et Mgr. Zuzana Netočná

 

Program vzdělávacího kurzu:

– „Paliativní péče“ – v této části jsme si přiblížili jak pomáhá a podporuje pečující vyrovnat se s pacientovou nemocí

– „Paliativní medicína“ – mluvili jsme o celkové léčbě a péči o nemocné

– „Psychické vyrovnávání se s terminálním onemocněním“ –povídali jsme si o všech stádiích vyrovnávání se s faktem nevyléčitelného onemocnění

– „Emocionální stav umírajícího člověka“ – probírali jsme do hloubky emocionální stavy – strach, obavy, pocity viny, bolesti a zlosti

– „Mýty o umírání“ – povídali jsme si o možnostech pomoci, které má pečovatel, pokud jeho blízký umírá

– „Truchlení“ – pochopení fází, kterými procházejí pozůstalí a jaké úkoly jsou důležité v rámci procesu truchlení

 

PREVENCE A ZVLÁDÁNÍ TRAUMATU U DĚTÍ

(25. listopadu 2016)

lektorka – psycholožka Mgr. et Mgr. Zuzana Netočná

 

Program vzdělávacího kurzu:

– „Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení“ – v této části jsme si přiblížili co je to stres, jak ho rozpoznat a jaké reakce vyvolává

– „Trauma“ – mluvili jsme o náchylnostech k traumatu, pravděpodobnosti vzniku traumatických symptomů, jeho příčin a znaků

– „Lékařské zákroky“ –povídali jsme si o zásadách lékařů a zdravotnického personálu

– „První pomoc při nehodách a pádech“ – vysvětlili jsme si, jak postupovat v těchto situacích

– „Vytvoření příležitosti k léčení traumatu“ – povídali jsme si o důležitosti přesunutí z úrovně myšlenek a emocí na úroveň tělesných vjemů

– „Traumatická hra“ – přiblížili jsme si, jak citlivě vést hru s cílem „projít si svými pocity“, zvládat strach krok za krokem, tak aby dítě dosáhlo zážitku vítězství a hrdinství

 

SPECIÁLNÍ KOMUNIKACE

(8. a 15. prosince 2016)

lektorka – psycholožka Mgr. et Mgr. Zuzana Netočná

 

Program vzdělávacího kurzu:

– „Demence“ – vysvětlili jsme si, co je to demence a jak rozpoznat její příznaky

– „Diagnostika“ – přiblížili jsme si, jaké testy používají lékaři ke stanovení stadia demence

– „Stadia demence“ – ukázali jsme si rozdíly zdravého a nemocného mozku a pověděli si, jaké rizikové faktory k těmto změnám vedou

– „Komunikace“ – jak správně komunikovat s člověkem, který trpí demence; co důležité, co zásadně nedělat

– „Problémy s náladou“ – agresivita, deprese, podezíravost – jaké jsou příčiny a jak reagovat na vzniklou situaci

– „Problémy s chováním“ – závislost, toulání, noční neklid – čemu je dobré se vyhýbat nebo naopak, co je důležité udělat abychom tyto stavy omezili

– „Vhodné přístupy a aktivity“ – povídali jsme si o nefarmakologických postupech a také o farmakologické léčbě

 

VÝŽIVA

(6. a 13. ledna 2017)

lektorka – specialistka na výživu Mgr. Monika Chmelíková

 

Program vzdělávacího kurzu:

– „Potravinová pyramida“ – popsali jsme si jednotlivá patra pyramidy a obsah živin v  v obilovinách, ovoci, zelenině a bílkovinách

– „Zásady výživy“ – přiblížili jsme si význam živin pro člověka, jejich psychologický, sociální a etický význam, upřesnili jsme si zásady bezpečného přijímání stravy…

– „Potřeba energie a živin “ – povídali jsme si o skutečné energetické potřebě pro člověka a glykemickém indexu

– „Pitný režim“ – proč je důležité dodržovat pitný režim, příznaky dehytratace, vhodné a nevhodné nápoje, obsah sodíku v minerálních vodách

– „Malnutrice a role doplňků stravy“ – malnutrice = zhoršený stav výživy, co vše ji způsobuje ( podvýživa, neadekvátní příjem, poruchy trávení, metabolické poruchy…)

– „Péče o imobilního pacienta“ – obtížné vyprazdňování, možnosti léčby, nutriční podpora při léčbě dekubitů, ran, faktory ovlivňující hojení ran, nutriční podpora…

– „Výživa“ – při neurologickém onemocnění, roztroušené skleróze, Parkinsonově chorobě, Alzheimerově chorobě, akutní mozkové příhodě apod.

 

Aktivizační technika

(20. a 27. února 2017)

lektorka – fyzioterapeutka Mgr. Radana Kroutilová Nováková Ph. D.

 

Program vzdělávacího kurzu:

Aktivizační techniky vhodné pro osoby s demencí:

– „Aktivita a její význam“ – popsali jsme si co je to aktivizace a v čem je aktivita prospěšná

– „Zákony demence“ – přiblížili jsme si různé pohledy na demenci a ukázali si, jak vypadá mozek zdravý a poškozený

– „Aktivizační metody vhodné pro seniory v I. a II. stadiu AN “ – zaměřili jsme se na Ergoterapii, Kognitivní rehabilitaci, Senzorickou stimulaci, Reminiscenční terapii, Orientaci v realitě, Validační terapii, Kinezioterapii a taneční terapii, Arteterapii, Terapeutické vaření, pečení, Muzikoterpii a Zooterapii

Aktivizační techniky vhodné pro děti /osoby s postižením:

„Aktivita a její význam“ – popsali jsme si co je to aktivizace a v čem je aktivita prospěšná a k čemu vede nedostatek činnosti

– „Aktivizační program“ – přiblížili jsme si jak si zvolit cíl, jaké metody použít, výběr pomůcek

– „Speciálně – tedagogické terapie  “ – zaměřili jsme se na Ergoterapii, Arteterapii, Muzikoterpii a Zooterapii, Dramaterapii, Tanečně – pohybovou terapii

Sebemotivace

(6. a 20. březena 2017)

lektorka – Mgr. et Mgr. Zuzana Netočná

 

Program vzdělávacího kurzu:

– „Vnější motivace“ – povídali jsme si o různých vnějších vlivech,  které nás motivují pro práci s opatrovaným

– „Vnitřní motivace“ – přiblížili jsme si co opatrujícího „nutí“ cokoliv dělat pro vlastní uspokojení (nejen pečovat)

– „Vnější motivace se může proměnit na vnitřní“ – povídali jsme si o podmínkách, kdy může dojít ke zvnitřnění vnější motivace

– „Jak se motivovat“ – fungování lidské psychiky podle Jonathana Haida; jak motivovat ke změně chování, jak postupovat

– „Motivace bez motivace“

 

Legislativa a právní rámec

(7. a 21. dubna 2017)

lektor – Mgr. Tomáš Pavlíček

 

Program vzdělávacího kurzu:

– „Péče o osobu blízkou a výkon práce“

– „Právní poradenství“

– „Příspěvek na péči“

– „Sociální služby a sociální dávky“

– „Opatrovnictví osob“

 

Prevence syndromu vyhoření

(3. a 28. dubena 2017)

lektorka – Mgr. et Mgr. Zuzana Netočná

 

Program vzdělávacího kurzu:

– „Co je stres“ – povídal jsme si o rozdílech mezi Eustresem a Distresem a co se děje při stresu s tělem

– „Práce se stresem“ – jak vypadá reakce na stres a naučili jsme se zvládací (copingové) strategie a další způsoby zmírňování stresu

– „Syndrom vyhoření“ – co je burn out syndrome, popsali jsme si vnitřní a vnější faktory, jaké má fáze a jak se projevují základní symptomy

– „Psychosomatika“ – jak se zkoumají vztahy mezi psychickými funkcemi a organizmem

– „Psychohygiena“ – jak si udržet duševní zdraví, jak si nastavit zdravý způsob života; jaké jsou naše cíle psychohygieny

– „Bioenergetická cvičení“ – ukázky cvičení, která odstraňují bloky v těle, harmonizují spolu tělo, mysl a emoce, zintenzivňují kontakt se sebou samým i s druhými lidmi, naučí člověka pracovat s vlastní energií, pracují s ukrytými emocemi a dávají prostor k jejich vyjádření, učí sebeúctě k sobě samému

 

IT základy

(16. a 17. května 2017)

lektor – Mgr. Lubor Mára

 

Program vzdělávacího kurzu:

– „Obecné znalosti PC“ – upravení rozlišení a jasu, nastavení vlastní velikosti textu, defragmentace, pročištění počítače, antivirusy a jejich problematika, podvodné emaily

– „Word“ – změna písma a barvy, vložení textu do obrázku, vytvoření složky, automatické vytvoření odstavce, jak udělat obsah tak, aby se měnil při vkládání dalších kapitol, vytvoření PDF z Wordu, jak se ukládají dokumenty, vytvoření tabulky

– „Excel“ – vytvoření tabulky, práce s buňkami – zvětšit, zmenšit, vybarvit, otočení písma, vytvoření grafu

– „Outlook a e-mail“ – jak vytvořit složku, jak udělat filtr pro příchozí poštu, jak vytvořit automatický podpis, barevné rozlišení e-mailů

 

Komunikace

(13. a 20. června 2017)

lektorka – Mgr. Jana Márová

 

Program vzdělávacího kurzu:

– „Roviny komunikace“ – povídal jsme si o rozdílech mezi věcnou rovinou a vztahovou rovinou

– „Rovina komunikace“ – jaké jsou předpoklady úspěšné komunikace a úspěšného jednání

– „Umět komunikovat“ – zvládání základní dovednosti komunikace, uvědomění si sama sebe, jak komunikuji

– „Komunikace“ – provedli jsme praktická cvičení verbální a neverbální komunikace

– „Osobní teritorium“ – prakticky jsme si vyzkoušeli zónu intimní, osobní, společenskou a veřejnou

– „Bariéry komunikace“ – povídali jsme si bariérách na straně komunikátora a příjemce

– „Komunikace – dotazování“ – rozebírali jsme různé druhy otázek – protiotázku, kontrolní otázku, řečnickou otázku, motivační otázku, přikazující otázku…

– „Aktivní naslouchání“ – jak se stát lepším posluchačem, zásady aktivního naslouchání

– „Čtyři základní osobnosti v komunikaci“ – ukázali jsme si praktický model typologie komunikace různých osobností

Finanční poradenství

(červenec 2017)

lektorka – Ing. Eva Hrubošová

 

Program vzdělávacího kurzu:

– „Základy ekonomiky v domácnosti“ –  rozdíl mezi aktivní a pasivní příjmem,  jak si zvýšit příjmy, jak omezit výdaje

– „Cenové praktiky“ – jak se pracuje se slevami v obchodech, otázky před nákupem

–  „Typy výdajů domácností“ – jak sestavit rozpočet a vyjít s penězi, sestavení finančního plánu, investiční pravidla

– „Finanční produkty“ – seznámení se s produkty termínovaný nebo spořící účet, životní pojištění, penzijní připojištění, stavební spoření

– „Investice, ekonomika “ – jak správně rozdělit volné finanční prostředky, jak správně investovat – nemovitosti, drahé kovy, akcie, dluhopisy, fondy

– „Dluhy a úvěry“ – co dělat, když vám došly rodinné finance, varianty úvěrů a jejich rozdíly, desatero zodpovědného zadlužování

 

Sebeprosazení

(září 2017)

lektorka: Lenka Krutilová

 

Program vzdělávacího kurzu:

– „Sebeprosazení“ – co je sebeprosazení, základy asertivního jednání, práva sebeprosazení

– „Manipulace“ – druhy chování

– „Jak zvládat kritiku“ – techniky, jak reagovat na neoprávněnou kritiku

– „Sebeprosazení v rodině“ – postupy pro výchovu dítěte k asertivitě, jak by měl vypadat asertivní rodič

 

Ergoterapie

(září 2017)

lektor: Mgr. Alena Podaná

 

Program vzdělávacího kurzu:

– „Ergoterapie“ – co znamená,  její obsah

– „Cíle ergoterapie“ – nácvik činností, terapeutické prostředky

– „Terapeut“ – kdo je, co dělá