Dětský klub a příměstské tábory

 

V rámci projektu Dětský klub a příměstské tábory, č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016336 Vám nabízíme

DĚTSKÝ KLUB NA LEŠETÍNĚ

Dětský klub bude otevřen po provozní době školní družiny a umožní rodičům žáků 1.stupně ZŠ sladit pracovní rytmus s péčí o děti.

Datum konání: ve dnech školního vyučování od 15.00 do 17.00 hodin

Místo konání: Lešetín IV. 707, Zlín

Dětský klub určen pro děti 1. stupně ZŠ

Přítomnost dětí v dětském klubu je zdarma.

V rámci provozu dětského klubu bude zajištěna komplexní péče o děti, realizovány budou aktivity spontánních činností např. hry, kreativní tvorba, sportovní aktivity apod.

Pro přihlášení do Dětského klubu nás kontaktujte emailem na detskyklub@aktivnirozvoj.cz

Pro bližší informace jsme k dispozici na telefonu 734 658 697 nebo 603 502 991.

———————————————————–

Projekt „Dětský klub a příměstské tábory“

Registrační číslo:    CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016336

Doba realizace:         1.10. 2020 – 30.6.2023

Příjemce:                    Aktivní rozvoj o.p.s.

Partneři projektu:       Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace

Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace

Hlavním cílem projektu je pomoci rodičům dětí mladšího školního věku efektivně sladit rodinný a pracovní život tak, aby se mohli plnohodnotně uplatnit na trhu práce.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím zajištění péče o děti 1. stupně ZŠ Tečovice a ZŠ Fryšták v době mimo školní vyučování.

 

Dílčí cíle:

– vytvořit a provozovat Dětský klub v Tečovicích s kapacitou 20 míst, v průběhu školního roku, v době od 16 do 18 hodin, který časově naváže na nedostačující délku provozní doby školní družiny

– v době jarních, letních a podzimních prázdnin organizovat příměstské tábory s kapacitou 25 dětí/turnus v době od 7 do 17 hodin/den pro děti ZŠ Tečovice

– v době jarních, letních a podzimních prázdnin organizovat příměstské tábory s kapacitou 25 dětí/turnus v době od 7 do 17 hodin/den pro děti ZŠ Fryšták

Bližší informace:         detskyklub@aktivnirozvoj.cz

Mgr. Jiřina Králová, tel. 603 502 991

Ing. Pavlína Vacková, tel. 734 658 697

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.