Dětský klub a příměstské tábory

 

 

Projekt „Dětský klub a příměstské tábory“

Registrační číslo:    CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016336

Doba realizace:         1.10. 2020 – 31.12.2022

Příjemce:                    Aktivní rozvoj o.p.s.

Partneři projektu:       Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace

Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace

Hlavním cílem projektu je pomoci rodičům dětí mladšího školního věku efektivně sladit rodinný a pracovní život tak, aby se mohli plnohodnotně uplatnit na trhu práce.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím zajištění péče o děti 1. stupně ZŠ Tečovice a ZŠ Fryšták v době mimo školní vyučování.

 

Dílčí cíle:

– vytvořit a provozovat Dětský klub v Tečovicích s kapacitou 20 míst, v průběhu školního roku, v době od 16 do 18 hodin, který časově naváže na nedostačující délku provozní doby školní družiny

– v době jarních, letních a podzimních prázdnin organizovat příměstské tábory s kapacitou 25 dětí/turnus v době od 7 do 17 hodin/den pro děti ZŠ Tečovice

– v době jarních, letních a podzimních prázdnin organizovat příměstské tábory s kapacitou 25 dětí/turnus v době od 7 do 17 hodin/den pro děti ZŠ Fryšták

Bližší informace:         detskyklub@aktivnirozvoj.cz

Mgr. Jiřina Králová, tel. 603 502 991

Ing. Pavlína Vacková, tel. 734 658 697

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Dokumenty ke stažení:

Provozní řád

Přihláška do DK šk. r. 2020 – 2021

Smlouva o poskytnutí služby

Potvrzení o postavení na trhu práce